Skip to Main content Skip to Navigation
Poster communications

Žemės paviršiaus kaita ir termiškumas: Lietuvos pajūrio pavyzdžiu

Complete list of metadatas

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01533110
Contributor : Sébastien Gadal <>
Submitted on : Monday, June 5, 2017 - 8:59:44 PM
Last modification on : Tuesday, October 13, 2020 - 3:10:22 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01533110, version 1

Citation

Jelena Galiniene, Inga Dailidiene, Sébastien Gadal, Viaceslav Jurkin. Žemės paviršiaus kaita ir termiškumas: Lietuvos pajūrio pavyzdžiu. Jūros ir krantų tyrimai 2017, Apr 2017, Palanga, Lithuania. 2017. ⟨hal-01533110⟩

Share

Metrics

Record views

169