Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Détection des structures spatiales afin de segmenter l’espace en unités paysagères. Application au plateau de Falticeni

Résumé : In prezentul articol se pune in discutie si se realizeaza o metodologie de tratament si de calcul aplicata unei imagine satelitare (imagine LANDSAT TM5, 2 iunie 1997) cu scopul de a produce o serie de spatio-harti (harti intocmite pe baza imaginilor satelitare) in materie de peisaje. Aceste spatio-harti pot contribui la o mai buna gestionare si amenajare a teritoriului, in cazul de fata a Podisului Falticeni. Interesul studiului este acela ca prin metodologia prezentata s-a gasit posibilitatea de a armoniza doua scari aparent diferite – cea tehnica si cea tematica. Realizarea spatio-hartilor marcheaza trecerea de la procedurile manuale, clasice de "decupare" a spatiului, la proceduri automate sau semi-automate bazate pe calcule matematice aplicate pe imagine si urmate de metode de cartografie automata.
Complete list of metadata

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01757781
Contributor : Sébastien Gadal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, April 4, 2018 - 12:07:04 AM
Last modification on : Thursday, January 13, 2022 - 6:30:01 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01757781, version 1

Citation

Simona Niculescu, Sébastien Gadal. Détection des structures spatiales afin de segmenter l’espace en unités paysagères. Application au plateau de Falticeni . Comunicari stiintifice de geografie, Revue de l'Académie des sciences - Proceeding of the Science Academy, 2000, Lucrarile simpozionului "Geografia îm prag de an 2000". ⟨hal-01757781⟩

Share

Metrics

Les métriques sont temporairement indisponibles