Competències i impactes de les connexions comercials euroasiàtiques de l'època moderna. Marsella i les indianes de Pèrsia a finals del segle XVII - Archive ouverte HAL Access content directly
Book Sections Year : 2018

Competències i impactes de les connexions comercials euroasiàtiques de l'època moderna. Marsella i les indianes de Pèrsia a finals del segle XVII

(1, 2)
1
2

Abstract

Competències i impactes de les connexions comercials euroasiàtiques de l'època moderna. Marsella i les indianes de Pèrsia a finals del segle XVII
Not file

Dates and versions

hal-02089918 , version 1 (04-04-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02089918 , version 1

Cite

Olivier Raveux. Competències i impactes de les connexions comercials euroasiàtiques de l'època moderna. Marsella i les indianes de Pèrsia a finals del segle XVII. Jaume Danti. Relacions mediterrànies a la Catalunya moderna, Rafael Dalmau, pp.109-134, 2018. ⟨hal-02089918⟩
18 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More