“Sözde Ölü” ve Memur: Bir Gömlek Değiştirmenin Etnografyası - Archive ouverte HAL Access content directly
Book Sections Year : 2016

“Sözde Ölü” ve Memur: Bir Gömlek Değiştirmenin Etnografyası

Not file

Dates and versions

hal-01795323 , version 1 (18-05-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01795323 , version 1

Cite

Benoît Fliche. “Sözde Ölü” ve Memur: Bir Gömlek Değiştirmenin Etnografyası. Devlet Olma Zanaatı Osmanlı’dan Bugüne Kamu İcraatı, 2016. ⟨hal-01795323⟩
17 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More