Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Effect of anakinra on mortality in patients with COVID-19: a systematic review and patient-level meta-analysis

Evdoxia Kyriazopoulou Thomas Huet Giulio Cavalli Andrea Gori Miltiades Kyprianou Peter Pickkers Jesper Eugen-Olsen Mario Clerici Francisco Veas Gilles Chatellier Gilles Kaplanski 1 Mihai Netea Emanuele Pontali Marco Gattorno Raphael Cauchois Emma Kooistra Matthijs Kox Alessandra Bandera Hélène Beaussier Davide Mangioni Lorenzo Dagna Jos van Der Meer Evangelos Giamarellos-Bourboulis Gilles Hayem Jos W.M. van Der Meer Stefano Volpi Maria Pia Sormani Alessio Signori Giorgio Bozzi Francesca Minoia Stefano Aliberti Giacomo Grasselli Laura Alagna Andrea Lombardi Riccardo Ungaro Carlo Agostoni Francesco Blasi Giorgio Costantino Anna Ludovica Fracanzani Nicola Montano Flora Peyvandi Marcello Sottocorno Antonio Muscatello Giovanni Filocamo Antonios Papadopoulos Maria Mouktaroudi Eleni Karakike Maria Saridaki Theologia Gkavogianni Konstantina Katrini Nikolaos Vechlidis Christina Avgoustou Stamatios Chalvatzis Theodoros Marantos Christina Damoulari Georgia Damoraki Sofia Ktena Maria Tsilika Panagiotis Koufargyris Athanasios Karageorgos Dionysia-Irene Droggiti Aikaterini Koliakou Garyfallia Poulakou Konstantinos Tsiakos Dimitra-Melia Myrodia Areti Gravvani Ioannis Trontzas Konstantinos Syrigos Ioannis Kalomenidis Eleftheria Kranidioti Periklis Panagopoulos Vasileios Petrakis Simeon Metallidis Georgia Loli Olga Tsachouridou George Dalekos Nikolaos Gatselis Aggelos Stefos Sarah Georgiadou Vassiliki Lygoura Haralampos Milionis Maria Kosmidou Ilias Papanikolaou Karolina Akinosoglou Efthymia Giannitsioti Georgios Chrysos Panagiotis Mavroudis Chrysanthi Sidiropoulou Georgios Adamis Archontoula Fragkou Aggeliki Rapti Zoi Alexiou Styliani Symbardi Aikaterini Masgala Konstantina Kostaki Evangelos Kostis Michael Samarkos Petros Bakakos Vassiliki Tzavara Katerina Dimakou Glykeria Tzatzagou Maria Chini Vasileios Kotsis George Tsoukalas Ioannis Bliziotis Michael Doumas Aikaterini Argyraki Ilias Kainis Massimo Fantoni Antonella Cingolani Andrea Angheben Chiara Simona Cardellino Francesco Castelli Francesco Saverio Serino Emanuele Nicastri Giuseppe Ippolito Matteo Bassetti Carlo Selmi 
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-03653477
Contributor : GUILLAUME RANCHON Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, April 27, 2022 - 6:00:41 PM
Last modification on : Thursday, April 28, 2022 - 3:38:53 AM

Links full text

Identifiers

Collections

Citation

Evdoxia Kyriazopoulou, Thomas Huet, Giulio Cavalli, Andrea Gori, Miltiades Kyprianou, et al.. Effect of anakinra on mortality in patients with COVID-19: a systematic review and patient-level meta-analysis. The Lancet Rheumatology, 2021, 3 (10), pp.e690-e697. ⟨10.1016/S2665-9913(21)00216-2⟩. ⟨hal-03653477⟩

Share

Metrics

Record views

11